Om grafisk design och dess innebörd

Funktion och estetik i kombination

- nyckeln till lyckad grafisk design

Grafisk design kan kännas som ett ganska stort och luddigt begrepp när man inte jobbar med det. Utan att gå in på praktiska och tekniska detaljer så kan man se det som en form av visuell kommunikation, ett ordlöst budskap. Även om text i allra högsta grad ofta är en del av produkten, är den grafiska designen själva formen på budskapet. Det vill säga HUR typografi, bilder, färger, mönster, grafiska element och sist men inte minst luften däremellan samspelar och på så sätt talar till mottagaren. Du kan med samma ord kommunicera helt olika budskap, bara genom att använda olika typsnitt, storlek och färg på en text. Genom att ändra fördelningen av luft mellan tecken och rader samt textens placering på sidan kan man också ändra budskapets karaktär. Färgpsykologi spelar också en stor roll i hur betraktaren kommer att uppfatta produkten eller budskapet.

Med detta sagt så handlar grafisk design inte enbart om utseende. Ett budskap som ingen kan läsa eller förstå har inget större syfte, utan kan kanske snarare orsaka skada om det är upphov till irritation eller missförstånd. Slutsatsen är att kombinationen funktion och estetik är nyckeln till lyckad grafisk design.

Färg, Form och rymd

- ett samspel
synonymer: grafisk form, grafisk formgivning, kreativ design

Titta gärna in under våra tips för att se vad som kan vara bra att tänka på som beställare av grafisk design, resten kan Skillnad Design lösa åt dig.