Skillnad Design - processen

Så funkar det

- från förfrågan till leverans

Att beställa material och tjänster från Skillnad Design kan generellt delas upp i fyra enkla steg enligt följande arbetsflöde, men processen anpassas alltid för att matcha varje unik beställning.

01.

definiera

När du har kontaktat mig med din förfrågan så återkommer jag med en inledande pris-idé och uppföljande frågor om jag förstått ditt behov rätt på ett övergripande plan. Det möjliggör för vidare kommunikation om detaljerna; du kan reflektera över prisförslag, vi kommer överrens om deadline, jag informerar om vad jag behöver från dig. Vid behov får du även svara på ett frågeformulär, t.ex. vid logotype-beställning. Därefter kan jag skapa en anpassad offert justerad efter vad vi kommit överrens om. Godkänner du offerten är vi klara för steg 2.

02.

kreera

Baserat på din förfrågan, ev. svar på frågeformulär och övriga samtal börjar jag göra efterforskningar och leta inspiration. I många fall skapar jag en moodboard (ett inspirations-kollage för att sätta tonen för det vidare designarbetet). Vi gör en avstämning om jag hittat rätt känsla att jobba vidare med för projektet. Jag börjar skissa och skapar designförslag (vid logotype-beställning så brukar jag ta fram tre koncept så att du kan välja ut ett som vi arbetar vidare med och gör till DITT)

03.

revidera

Ett korrektur levereras digitalt till dig. Du kan återkomma med kommentarer och ändringar eller eventuella frågor så att designen kan förfinas och justeras efter dina önskemål. När dessa ändringar är gjorda skickas ett nytt korrektur till dig och leder antingen till fortsatta ändringar eller ett slutligt godkännande. När du är nöjd skickar du ditt godkännande på aktuellt korrektur som då motsvarar den design du kommer att få levererad.

04.

leverera

Vid digitalt material sker följande: En faktura skapas och skickas via e-mail. När betalning av fakturan är utförd levereras filerna med din design i samtliga överenskomna format och rättigheterna till designen tillfaller dig. Vid tryckt material sker följande: Materialet färdigställs till rätt format för tryck och skickas till tryckeriet, därifrån levereras ett tryck-korrektur som ska stämmas av mot det korrektur du godkänt till mig (detta sköter jag om du inte specifikt önskar göra det själv). När trycksaken är klar och redo att levereras skapas en faktura och skickas via e-mail.