Skillnad Design - processen

så funkar det att beställa grafisk design

- från förfrågan till leverans

Att beställa grafisk design från Skillnad Design funkar enligt en process som delas upp i fyra grundläggande steg, som i sin tur formas för att passa just ditt unika projekt.

01.

definiera

När du har kontaktat mig med din förfrågan så återkommer jag med en inledande pris-idé eller ev. uppföljande frågor om jag förstått ditt behov rätt på ett övergripande plan. Det möjliggör för vidare kommunikation om detaljerna; du kan reflektera över din investering, vi enas om en deadline, jag informerar om vad jag behöver från dig. Vid behov får du även svara på ett frågeformulär, t.ex. vid logotype-beställning.
Därefter kan jag skapa en slutlig offert och tidsplan anpassad efter vad vi kommit överens om. Godkänner du offerten är vi klara för steg 2.

kreera

Baserat på din förfrågan, ev. svar på frågeformulär och övriga samtal börjar jag göra efterforskningar och leta inspiration. I många fall skapar jag en visionboard (ett inspirations-kollage som visualiserar en kreativ riktning för det vidare designarbetet). Vi gör en avstämning om jag hittat rätt känsla att jobba vidare med för projektet. Därefter börjar jag skissa och skapa designförslag av vilka vi väljer ut ett koncept att arbeta vidare med och göra till ditt.

02.

03.

revidera

Ett korrektur levereras digitalt till dig.
Du kan återkomma med kommentarer och ändringar eller eventuella frågor så att designen kan förfinas och justeras efter dina önskemål.
När dessa ändringar är gjorda skickas ett nytt korrektur till dig som leder antingen till fortsatta ändringar eller ett slutligt godkännande. När du är nöjd skickar du ditt godkännande på aktuellt korrektur som då motsvarar den design som du kommer att få levererad.

leverera

Vid digitalt material sker följande: En slutfaktura skapas och skickas via e-mail. När fakturan är betald levereras filerna med din design i samtliga överenskomna format och rättigheterna till designen tillfaller dig.
Vid tryckt material sker följande: Materialet färdigställs till rätt format för tryck och skickas till tryckeriet, därifrån levereras ett tryck-korrektur som ska stämmas av mot det korrektur du godkänt till mig (detta sköter jag om du inte specifikt önskar göra det själv). När trycksaken är klar och redo att levereras skapas en slutfaktura och skickas via e-mail.

04.

Så funkar det att beställa från Skillnad Design.
Hur kan jag hjälpa dig vidare?